Zapadno podnožje Medvednice

Zapadno podnožje Medvednice

1. Ivanec, Zaprešić – Bistra – Jakovlje, 30,4 km: Slikovitim zapadnim podnožjem Parka prirode Medvednica
2. Sveta Nedelja – Jagnjić Dol – Svetonedeljski Breg, 9 km: Po svetonedeljskim bregima i ravnici

© Copyright 2007-2019 iVIZIJA d.o.o., Krapinske Toplice