Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju (Krapinske Toplice)

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju (Krapinske Toplice)

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, kako sam naziv kaže bolnica je za med. rehabilitaciju te liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi.

Medicinski programi temelje se na primjeni prirodnih ljekovitih sredstava (ljekovita hipertermalna voda i prirodno ljekoviti blato – fango) i primjeni svih modernih postupaka fizikalne medicine i rehabilitacije.
Lječilište raspolaže s kompletnom medicinskom dijagnostikom koja je potrebna u svrhu liječenja i praćenja rezultata liječenja.

Web stranice: www.krapinske-toplice.htnet.hr
Tel.: 049 383 100

© Copyright 2007-2019 iVIZIJA d.o.o., Krapinske Toplice